Przedsiębiorcy z Niemiec mogą zaistnieć na polskim rynku – wszystko dzięki specjalnym organizacjom

Ponieważ od ponad dwudziestu już lat trwa nieprzerwanie rozwój współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Niemcami, powstały w tym czasie liczne Stowarzyszenia i Instytucje, które wspierają niemieckich przedsiębiorców zaistnieć na polskim rynku.

Głównym organem wspierającym niemieckich przedsiębiorców jest Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (Deutsch-Polnische Industrie – und Handelskammer, AHK Polen). Ta założona w 1995 roku organizacja do tej pory skupiła blisko 2 000 firm, którym bezpośrednio pomaga w relacjach na polskim rynku. Nie tylko ułatwiają start, ale także są partnerem i opiekunem w dalszej drodze biznesowej. Członkiem Deutsch-Polnische Industrie – und Handelskammer mogą zostać zarówno osoby fizyczne, prawne jak i te nie posiadające osobowości prawnej spółki utworzone zgodnie z prawodawstwem RFN lub RP, mające siedzibę w Polsce bądź w Niemczech. Przedsiębiorstwa muszą czynnie uczestniczyć w Polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych. Aby dołączyć do AHK Polen należy wypełnić odpowiedni wniosek, dostępny na http://ahk.de/ahk-standorte/polen/, opłacić składkę członkowską w wysokości 3 100zł oraz dostarczyć wyciąg z rejestru handlowego. Po pozytywnym zatwierdzeniu członkostwa firmy mogą liczyć na pomoc w kontaktach handlowych, dla nich również zostanie rozpoczęta procedura poszukiwania partnerów handlowych. Przedsiębiorstwa z Niemiec mogą liczyć również na szereg szkoleń, konsultacji i doradztwo z zakresu poruszania się po polskim rynku.

Kolejną instytucją, która pomaga niemieckim przedsiębiorcom odnaleźć się na polu zawodowym w Polsce jest PAIiIZ, czyli Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Ta rządowa agencja proponuje zagranicznym przedsiębiorcom cały proces inwestycyjne począwszy od kampanii marketingowych i wizyt studyjnych (w tym seminaria i liczne spotkania biznesowe), poprzez dostarczenie wszelkich informacji ekonomicznych i inwestycyjnych (w tym doradztwo z sektora funduszy europejskich) aż po pomoc w uzyskaniu środków rządowych czy dostarczeniu bazy danych potencjalnych partnerów biznesowych (np. poddostawców). PAIiIZ oferuje również opiekę po inwestycyjną. Jest rzecznikiem inwestorów zagranicznych na rynku w Polsce. Aby móc korzystać z tej formy pomocy należy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy dostępny na http://www.paiz.gov.pl/de?lang_id=3.

Na uwagę zasługuje także Polsko-Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki (Deutsch-Polnische Wirtschaftsforderungsgesellschaft). Towarzystwo od blisko piętnastu lat pomaga i doradza niemieckim przedsiębiorcom głównie w zakresie wymiany handlowej (import-eksport). Przede wszystkim udostępnia i realizuje analizy rynkowe, ale również pomaga w znalezieniu partnerów biznesowych a nawet pomaga w zakładaniu nowych firm na polskim rynku. TWG posiada siedzibę w Gorzowie Wielkopolskim w Polsce a niezbędne informacje uzyskać można na stronie internetowej .

Niemieccy inwestorzy mogą liczyć na pomoc również ze strony zarządów Specjalnych Stref Ekonomicznych, o ile zdecydują się właśnie na nich rozpocząć swoją działalność. SSE nie tylko oferują prowadzenie przedsiębiorstwa na atrakcyjnych warunkach (dobra infrastruktura czy ulgi podatkowe), ale również gwarantują pomoc w uzyskaniu dotacji zarówno tych pochodzących z Unii Europejskiej jak i rządowych z Polski. Czternaście Stref Ekonomicznych dostępnych w Polsce znaleźć można na http://www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora/sse (strona jest przetłumaczalna na język niemiecki).

Na terenie Polski powstała również duża liczba fundacji, które pomagają niemieckim inwestorom w tych pierwszych krokach na polskim rynku. Do takich należy Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (Stiftung Fur Deutsch-Polnische Zusammenarbeit). Ta powstała w 1991 roku i pomaga głównie w uzyskaniu dotacji na projekty edukacyjne, kulturalne, artystyczne i te, które propagować mają współpracę Niemiecko-Polską.

Niemieccy inwestorzy, którzy chcą ulokować swoje środki na rynku polskim mogą skorzystać także z oferty licznych targów gospodarczych, na przykład z tych, które organizowane są co roku w Policach. Tam każdego roku prezentuje się około 70 wystawców zarówno z Polski jak i Niemiec. To dobra okazja do znalezienia biznesowego partnera.

Niemcy, którzy potrzebują pomocy finansowej dla rozwinięcia swojej działalności w Polsce mogą zwrócić się o pomoc do Polsko-Niemieckiego Banku MHB Mitteleuropaeische Handlesbank, który swoją główną siedzibę ma we Frankfurcie. Odpowiednikiem tego banku jest w Polsce DnB Nord (siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego). Bank specjalizuje się w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu wymiany handlowej pomiędzy Polską a Niemcami. W swojej ofercie bank posiada między innymi kredyty inwestycyjne, obrotowe oraz finansowanie działań importowych i eksportowych.

Instytucjami, do których każdy niemiecki inwestor może zwrócić się o pomoc są również niemieckie placówki dyplomatyczne na terenie Polski.